Behandeling

Kortdurende psychologische behandeling

Bij psychische klachten is er vaak sprake van een verstoring van de balans tussen ratio en gevoel. Het doel van de psychologische behandeling is het herstellen van de balans.

Doel van de psychologische behandeling is herstel van de balans tuseen ratio en gevoel
Het doel van de behandeling is herstel van de balans tussen uw gezonde verstand en uw gevoel

Een psychologische behandeling hoeft niet lang te duren. Hieronder zal ik kort uitleggen hoe een behandeling in mijn praktijk er in grote lijnen uitziet.

De behandeling begint met een intakegesprek. Daarin vertelt u me wat uw klachten zijn en waarom ze juist nu zijn ontstaan. Verder wil ik graag weten waar die klachten volgens u door worden veroorzaakt. Ook vraag ik wat u er zelf al aan hebt gedaan en wat u denkt dat er moet gaan gebeuren.

Aan de hand van het intakegesprek proberen we een aanpak op te stellen. We bekijken wat er precies moet gaan gebeuren. Ook gaan we het doel bepalen en wat de af te leggen weg is. Het is belangrijk dat we dat samen doen. Zo weten precies wat er verwacht wordt en verwacht kan worden.

Interactie en gelijkwaardigheid
Voor het slagen van de behandeling is het van belang dat er een goede interactie is tussen u en de psycholoog

Na de intake

Als dit alles duidelijk is kan de behandeling beginnen. Meestal duurt de behandeling tussen de 5 en 8 sessies. Het kan ook voorkomen dat we meer sessies nodig hebben. Dat verschilt per geval. Meer dan 12 sessies is echt een uitzondering maar het komt voor. Kortdurende psychologie in mijn geval betekent; zo kort als mogelijk maar zo lang als nodig.

Ik gebruik verschillende behandelmethodes in mijn praktijk. De belangrijkste methode is cognitieve-gedragstherapie. In het kort betekent dat, dat we op zoek gaan naar verandering in het gedrag en daarbij gaan we het gezonde verstand proberen aan te spreken. Zo zal een verlichting van de klachten optreden die meestal betrekking hebben op de emotie en het gevoel. In sommige gevallen gebruik ik EMDR als techniek.

Op de pagina’s over angst en depressie staan voorbeeldfilmpjes. Hieronder staan 3 filmpjes die betrekking hebben op dwang, trauma en ptss en verslaving.

Dwang:

Trauma:

Verslaving: