Relatietherapie

Relatieproblemen hebben een relatie met veel voorkomende psychische klachten.

Als er in uw relatie sprake is van verwijdering tussen u en uw partner dan is het tijd om hier iets aan te doen. In veel relaties ontstaat er een geleidelijke overgang van een sterk team naar ieder voor zich. Relatietherapie helpt u om weer een sterk team te worden.

Hoe het vaak gaat bij relatieproblemen?

Partners voelen zich in de steek gelaten en eenzaam. Van emotionele verbondenheid is geen sprake meer. Pijn bij de één roept een frustrerend gevoel van tekortschieten op bij de ander. De ander wil meer begrip en respect van de ander maar krijgt die niet.

Vervolgens slaat de pijn en angst om in een aanval. De ander die zich toch al geen raad wist met de emotie van de ander slaat de aanval af met een tegenaanval. Er ontstaat een over en weer verwijten maken dat meer angst bij de één oproept en daardoor nog meer woede en frustratie bij de ander.

“Een gezonde relatie is in balans en vol liefde. Soms komt uw relatie in onbalans en dat kan leiden tot relatieproblemen en psychische problemen. U bent echt niet de enige, deze komen in de beste relaties voor.”

Mijn werkwijze bij relatietherapie

In een aantal sessies wijs ik u en uw partner op deze patronen om deze vicieuze cirkel te doorbreken. Zo help ik u en uw partner om u emotioneel weer verbonden te gaan voelen. Hoeveel sessies we nodig hebben is vooraf moeilijk in te schatten. Relatietherapie is maatwerk, het hangt onder andere af van uw situatie.

Meer informatie of een afspraak maken

Herkent u deze gang van zaken in uw relatie? Samen zorgen we dat er weer rust, respect en liefde groeit tussen u en uw partner.

Heeft u vragen over relatietherapie of wilt u direct een afspraak maken? Neem dan contact met me op.